Одобрена със Заповед № 09-1737/27.06.2019 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за Учителят в съвремения „информационен век“ независимо от неговата възраст и йерархично ниво в образователната институция. Тя цели прокарване на все повече „мостове“ към „новото компютърно поколение“. Необходимо е по-активното използване на информационните и комуникационни технологии(ИКТ) за целите на образователния процес. Това налага изграждане на основни познания и умения у Учителя в областта на ИКТ – за съвремения хардуер и софтуер, за различните приложения и комуникации, за оценка на съществуващата „информационна лавина“, за подбор и анализ на информационните и комуникационни ресурси и услуги. Обучаемите трябва да разграничават данни, информация и знания, да оценяват умения и компетенции, изградени въз основа на знания. Днес един от актуалните проблеми на виртуалното пространство, в което се учи, работи и живее е информационната сигурност. За решаването му същественна роля има и Учителят.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Драгомир Добруджалиев
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация