Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата включва теоретична (8 часа) и практическа (8 часа) част. Програмата се фокусира върху сплотяване на училищния колектив и повишаване на мотивацията за работа чрез опознаване и развитие на по-голямо взаимно доверие, както и на множество умения за ефективна съвместна работа, в това число: ефективна и ненасилствена комуникация, умения за даване и получаване на ефективна обратна връзка, разрешаване на конфликти, емоционална интелигентност, знания за груповата динамика, ролите в екипа и не на последно място – забавление и приятни емоции.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Презентация