Одобрена със Заповед № РД 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата предлага ефективен методологически инструмент за превенция на агресивното поведение в училище, запознавайки участниците детайлно с елементите на метода Форум театър. Форум театърът е широко използван и изключително ефикасен метод за превенция на агресивно поведение, както и за позитивно повлияване на деца, склонни към агресия. Основната идея на тази методология е да накара участниците да видят последствията от агресивното поведение и отношение, и как те влияят на техния живот и живота на хората около тях. Поради лекия и игрови формат, но висока степен на съпреживяване и идентифициране със случващото се на сцената, методът е много подходящ за младежи. Обучението е разпределено в теоретичен (30%) и практичен модул (70%). Теоретичният модул предоставя на участниците базови знания за основните понятия, свързани с агресивното поведение. Практическият модул предоставя набор от иновативни интерактивни методи на работа: похвати от имидж (театър на образа) и форум театър, ролеви игри, създаване на форум-театър представление и др. Учителите ще имат възможност на практика да преживеят въздействието на метода Форум театър върху агресивното поведение. Те ще получат практически насоки как да прилагат елементи от форум и имидж театъра в практиката си, за да постигнат намаляване на агресивните прояви на своите ученици.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Презентация; Другo: Участие във форум/имидж театър представление и/или индивидуална задача за превенция на агресия.