Одобрена със Заповед № 09-217/02.02.2018 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата включва теоретична (8 часа) и практическа (8 часа) част. Програмата запознава участниците с основните принципи на ненасилствената комуникация като специфичен метод на общуване, говорене и слушане и предоставя възможност за участие в практически упражнения, чрез които участниците да могат да се уверят в нейните качества по отношение на подобряване на междуличностната комуникация в училищна среда, както и да усвоят практикуването й в реални ситуации в училищна среда и в между-екипните отношения.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори:  
Начин на завършване на обучението: Презентация; Другo: Разработване на казус и метод за разрешаването му, следвайки принципите на ненасилствената комуникация.