Одобрена със Заповед № 09-1737/27.06.2019 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата е предназначена за всички участници в образователните процеси. Тя представя мрежовите структури на съвременните стационарни и мобилни компютри, начинът за свързване и обмен, протоколи, шлюзове и маршрутизатори. Представените комуникационни технологии са в основата на разпространяването на данни, информация и знания днес, както и на съвременните образователни технологии. Акцентът е поставен на Интернет-неговата структура, организация, развитие и приложение. Интернет технологиите навлизат много бързо в образованието поради наличните и достъпни ресурси в двете страни на образователните процеси. Обръща се основно внимание на структурата на WEB-пространството: страници, портали и системи, на достъпността и адресацията в Мрежата. Анализират се инструменталните средства за навигация и търсене с техните предимства и недостатъци(браузери,машини за търсене и др.).Оценяват се представените знания и информация, комуникационни и информационни услуги като в основата е сигурността на всички нива на достъп.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: доц. д-р Драгомир Добруджалиев
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; Презентация