Одобрена със заповед № РД09-737 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Предвижда се обучението да има за логически център разбирането на педагога за необходимостта на съвременните ученици от актуални икономически и управленски знания. Проследява се развитието на икономическата и управленската мисъл и практика в световен мащаб. Учащите се запознават с най-новите тенденции в развитието и управлението на организациите.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Дончо Керемидчиев
Начин на завършване на обучението: Защита на проект