Одобрена със заповед № РД09-697 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Кратък и съдържателен анализ на недостатъците при обучението по математика в конкретния регион. Информативно им се предлагат разнообразни технологии повишаващи мотивацията на учениците, не изискващи сложни технологии и скъпи средства. Запознавам учителите с апробирана методика за неусетно и елегантно уплътняване на учебното съдържание и едновременна подготовка в часовете за задължителна подготовка с реални задачи от проведени матури и кандидат студентски изпити. Практическата част за компилиране на учебно съдържание от различни учебници, ръководства и сайтове ще е групова и съобразена с нуждата на конкретната аудитория.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: маг. Иван Миронов
Начин на завършване на обучението: Изработване на индивидуален план за осъвременяване на методите и формите на обучението по математика на всеки участник