Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

В науката за ранно обучение по четене съществуват голям брой методи, форми и похвати на работа. Всички съвременни методи се основават на прилагането на лингвистичния подход, като разликата при тях е в начина на представяне на буквите и текстовете, както и предложените игрови ситуации. Ние предлагаме нов метод на обучение по ранно четене. Той е свързан със следните дейности: визуализиране и запомняне на буквите; артикулиране на звука на буквата; четене чрез фотографиране на думи.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Начин на завършване на обучението: Презентация