Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Груповата работа над проекти е важен етапът на формиране на микрогрупи и разпределянето на задачите между членовете. Акцентира се върху мястото на изследователските методи, които стимулират активността на учениците, на интегративните връзки, които се осъществяват в процеса на учебното проектиране, въвежда и конкретни изисквания към самия проект. Обръща се внимание върху разработения синергетичен вариант на модел на проектно-базирана учебна дейност. Моделът е достъпен, оригинален, приложим за съвременните училищни условия. Може да послужи като образец за учителите как да подходят поетапно и при какви условия и изисквания при организирането на проектната дейност на учениците.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Начин на завършване на обучението: Презентация