Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Учителите се обучават на методите на проучването по време на урока, а също така те биха могли предварително да анализират какво учениците ще учат, къде ще срещнат трудности и как биха могли да им помогнат. Обучаемите се научават пробват „заместващ урок”, който да замести даден урок от тяхната учебна програма с друг урок, базиран на обучението чрез проучване. Така учителите анализират как учениците усвояват определен урок. Наблюдаването на ученическия труд, като например: посредством изследване мнението на учениците за едно проучване или анализ на постигнатите резултати е важен етап за развитието на педагогическите способности на учителя.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектори: гл. ас. д-р Никола Бенин, Радка Данчовска
Начин на завършване на обучението: Презентация