Одобрена със заповед № РД09-739 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Програмата представя модел на изобретяване на стереотипи чрез използването на възможностите на образованието в училището. Взаимствани са теории за изобретяването на известни учени като Ерик Хобсбаум, Бенедикт Андерсън, Антъни Смит и Ърнест Гелнер, както и изледване на норвежкия етнопедагоги и антрополг Юджийн Скеър за функциите на образованието и училището в Латинска Америка като фактор за насърчаването на религиозната, междуетническата и расова толерантност. Програмата представя инструментариум от интердисциплинарет тип за формирането и възпитаването на личности, необходими за изграждането на толерантно общество, където отношението към другостта е изградено в канавата на хуманизма и възприемането и разрибането на хората, които не са като нас. Това са другите – етнически и религиозни групи, хора със специални потребности и бежанци. Такъв иновативен модел е ключов за въпроса какво трябва да бъде бъдещото българско общество и какви хора трябва да възпитаваме, за да се преодолеят предразсъдъците спрямо другостта и дори социални язви като корупцията, като неглижирането на образованието и науката и въобще за противодействие на тенденциите на „опростачване” по думите на проф. Боян Биолчев.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: доц. д-р Веселин Тепавичаров
Начин на завършване на обучението: Защита на проект