Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

Обучението е ориентирано към изграждането на поредица от логически конструкции, които способстват усвояването на учебното съдържание по природна география в отделните класове като излиза от матрицата на заучаване на фактология без разбиране. Приложени са концептуални принципи, чрез които учебното съдържание може да се усвоявава от учениците ефективно и атрактивно, като се използват широк спектър от закономерности и примери от света и България. Обучението има преди всичко практическа насоченост към усъвършенстването на образователния процес по отношение на природната география.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: ас. д-р Димитър Иванов
Начин на завършване на обучението: Разработка на урок