Одобрена със заповед № РД 09-2882 / 17.07.2017 на Министъра на образованието и науката
Кратко описание:

В познавателното съдържание на всички програмни системи одобрени от МОН е застъпен българският фолклор в неговата синкретичност. Детският музикален фолклор и народните обичаи с активно участие на деца са също неотменна част от образователния процес в детската градина. В теоретичен план учителите ще се запознаят с развитието и осъвременяването на детския градски фолклор. Ще се характеризират не толкова популярни и малко използвани форми на детския музикален фолклор като броилки , градски игри, залъгалки и др. Ще се разработва от учителите технология на основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в детската градина, спрямо спецификата на програмната система. Програмата изяснява въпроси като: кои са подходящите за предучилищна възраст народни обичаи и как те най-достоверно и разбираемо да се реализират като празници в детската градина, как съвременното градско дете да разбере и почувства неспецифичните за него практики и др. Практическата част включва групова дейност по разучаване на нов музикален материал, изготвяне на вариативни сценарии за празници и развлечения, посветени на детския музикален фолклор и народни обичаи и в ситуацията по музика.

Продължителност на обучението: 16 часа
Брой кредити: 1
Лектор: Ирена Букуръщлиева-Калянджиева
Начин на завършване на обучението: Защита на проект. Защита на разработен сценарии на празник или развлечение, на основата на детския музикален фолклор или обичаи с активно участие на деца.